Op. Dr. Emre Hekimoğlu, lisans öncesi öğrenimlerinin ardından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesin de başladığı tıp eğitimini 2004 yılında başarıyla tamamlayarak Tıp Doktoru unvanı almıştır. İhtisasını ise, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesin de tamamlayarak Göz Hastalıkları Uzmanı olmuştur. 

Mecburi hizmet görevini yerine getirmek üzere atandığı Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Doğum Eğitim Araştırma Hastanesinde gerek aynı hastanede doğan gerekse dış sevklerle yenidoğan yoğun bakım servisine kabul edilen prematüre bebek sayısının fazla olması nedeni ile prematüre bebeklerin göz hastalıkları ve tedavisi konusunda uzmanlaşmaya karar veren Op. Dr. Emre Hekimoğlu, hastane yönetiminin ve Sağlık bakanlığının büyük desteği ile prematüre retinopatisi ile ilgili özel yetiştirilmek üzere o dönemin en başarılı ROP(prematüre retinopatisi ) Tanı & Tedavi Kliniklerinden olan Ankara Zekai Tahir Burak Kadın Doğum  Eğitim Araştırma Hastanesi’nde eğitim almıştır.

Ankara’da görev yaptığı yıllarda Sağlık Bakanlığı ROP komisyonunda ve  Türk Oftalmoloji Derneği ROP komisyonunda görev almış, ülke çapında belirlenecek ROP(prematüre retinopatisi ) stratejileri & politikalarının belirlenmesinde ve uygulanmasında aktif rol oynamış olan Op. Dr. Emre Hekimoğlu, Moldovya, Azerbaycan ve Kazakistan’da görev yapanların da dahil olduğu 63 göz hastalıkları uzmanı meslektaşının  ROP (prematüre retinopatisi) tanı ve tedavisi ile ilgili eğitimlerinde katkıda bulunmuştur.

ROP (prematüre retinopatisi ) ile ilgili deneyimlerini hem yazdığı yurt içi ve yurtdışı yayınlarla meslektaşlarıyla, hem de hayata erken başlamış bebeklerimizin aileleri ile paylaşmaya devam eden Op. Dr. Emre Hekimoğlu, mesleki çalışmalarına ise, İstanbul Özel Levent Hastanesin de devam etmektedir.